MUDr. Indrová Helena Vaníčkova 1318/25, Ústí nad Labem +420 475 216 223

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Dle vyhlášky MZ ČR č. 134/98 Sb: Zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Podrobný ceník
Vyšetření na zbrojní průkaz
1000 Kč
Kontrolní vyšetření ke zbrojnímu průkazu
900 Kč
Rozšíření zbrojního průkazu
900 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz
700 Kč
Ověření způsobilosti řidičů nad 65 let
500 Kč
Zdravotní způsobilost k práci
600 Kč
Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání
600 Kč
Periodická preventivní prohlídka do zaměstnání
500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
350 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace expres
500 Kč
Předoperační vyšetření před placeným výkonem
800 Kč
Jiná vyšetření na žádost pacienta nebo organizace
500 Kč
Vypracování posudku o bolestném
600 Kč
Vypracování zprávy o úrazu pro pojištovnu
400 Kč
Komplikovaný administrativní výkon
400 Kč
Jednoduchý administrativní výkon
200 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ, VŠ
150 Kč
Lázně na vlastní žádost, samoplátci
500 Kč
Vyplnění a potvrzení cizojazyčných formulářů
700 Kč
Aplikace injekce do svalu na vlastní žádost
250 Kč
Pro seniory - žádost o umístění do ÚSP
300 Kč